Blog Image

preluat de pe blogul parohiei

Îndemn la vremuri tulburi.

Mesaje duminicale Posted on Sat, March 14, 2020 11:13:32

Dragii mei

Trăim vremuri tulburi în care sănătatea trupească și sufletească ne sunt amenințate. Să nu ne pierdem, să nu ne precipităm acționând la întâmplare sub imperiul emoției și al panicii. Să înmulțim rugăciunea și să luăm seama cu atenție la indicațiile autorităților pentru a nu crea conflicte. 

 Fiecare dintre noi este responsabil pentru propria persoană și pentru cei cu care intră în contact. Din responsabilitate creștină și dragoste pentru cei din jur, asumăm cu strictețe, regulile de igienă și de izolare, intensificând rugăciunea și  sprijinirea celor aflați în suferință, izolare sau cuprinși de îngrijorare.

În același timp, suntem preocupați și cerem ca fiecărei persoane să i se respecte dreptul la asistență religioasă, identificând soluții adecvate în situație de criză, cu respectarea dispozițiilor autorităților civile competente.

Biserica Ortodoxă Română îi îndeamnă pe toți credincioșii săi la rugăciune, calm şi speranţă, solidaritate și responsabilitate, cerându-I Milostivului Dumnezeu ocrotirea și binecuvântarea Sa, deoarece, în primă şi ultimă instanţă, El este Doctorul sufletelor şi al trupurilor noastre, iar sănătatea, viaţa şi mântuirea sunt darurile Sale, pe care noi însă trebuie să le cultivăm cu credinţă, speranţă şi iubire.

Vom reveni în scurt timp cu informații și recomandări privind programul slujbelor religioase și ne rugăm ca maica Domnului să ne acopere.

Duminica aceasta NU ESTE SLUJBĂ pentru că sunt de serviciu la Lervig Sykehjem.

pr.Cristian Silviu Comănescu13 Mar 2020

Mesaje duminicale Posted on Fri, March 13, 2020 21:03:49

Dragii mei
Trăim vremuri tulburi în care sănătatea trupească și sufletească ne sunt amenințate. Să nu ne pierdem, să nu ne precipităm acționând la întâmplare sub imperiul emoției și al panicii. Să înmulțim rugăciunea și să luăm seama cu atenție la indicațiile autorităților pentru a nu crea conflicte.
Fiecare dintre noi este responsabil pentru propria persoană și pentru cei cu care intră în contact. Din responsabilitate creștină și dragoste pentru cei din jur, asumăm cu strictețe, regulile de igienă și de izolare, intensificând rugăciunea și sprijinirea celor aflați în suferință, izolare sau cuprinși de îngrijorare.
În același timp, suntem preocupați și cerem ca fiecărei persoane să i se respecte dreptul la asistență religioasă, identificând soluții adecvate în situație de criză, cu respectarea dispozițiilor autorităților civile competente.
Biserica Ortodoxă Română îi îndeamnă pe toți credincioșii săi la rugăciune, calm şi speranţă, solidaritate și responsabilitate, cerându-I Milostivului Dumnezeu ocrotirea și binecuvântarea Sa, deoarece, în primă şi ultimă instanţă, El este Doctorul sufletelor şi al trupurilor noastre, iar sănătatea, viaţa şi mântuirea sunt darurile Sale, pe care noi însă trebuie să le cultivăm cu credinţă, speranţă şi iubire.
Vom reveni în scurt timp cu informații și recomandări privind programul slujbelor religioase și ne rugăm ca maica Domnului să ne acopere.
pr.Cristian Silviu ComănescuMăsuri speciale în bisericile noastre din Danemarca

Evenimente Posted on Thu, March 12, 2020 22:39:42

Preacucernici Părinți Slujitori ai Sfintelor Altare din Danemarca,

În contextul recomandărilor venite din partea autorităților, de a limita adunările publice la 100 de participanti și a scrisorii trimise de Ministerul Cultelor, în care se recomanda suspendarea slujbelor bisericești – recomandare pe care comunitățile luterane și catolice din Danemarca au pus-o deja în practică, se propune următoarea serie de măsuri temporare pentru ca slujirile noastre să se desfășoare în condiții bune, până la noi acte normative din partea autorităților.

 – Începerea Sfintei Liturghii de la o oră matinală, 7.30 – 8.00, urmând ca preotul slujitor să păstreze Sfânta Împărtășanie, să îi spovedească și să îi împărtășească pe cei sosiți mai târziu și să se roage împreună cu ei până înspre orele prânzului (13.00 – 14.00) 

– Rareori se întâmplă acest lucru la Liturghiile noastre, dar e totuși necesară o precauție pentru ca numărul maxim de 100 de participanti la slujbă să nu fie depășit

 – Crearea condițiilor pentru ca fiecare credincios să își dezinfecteze sau spele mâinile înainte de a intra în biserică

 – Așezarea răsfirată în băncile sau scaunele existente și în abside

 – Renunțarea temporară la consumarea alimentelor și a cafelei de după Sfânta Liturghie

 – Dezinfectarea podelei, băncilor și a scaunelor după fiecare slujbă

 Ar fi de mare folos să organizați la nivelul fiecărei parohii o celulă de criză, câțiva voluntari ce sunt pregătiți să acționeze – dacă ( Doamne, ferește!), cineva din parohie e nevoit să intre în izolare – ducându-le acasă cele necesare traiului pe parcursul carantinei.

 De asemenea, foarte mare atentie, deoarece focusul asupra Bisericii Ortodoxe este foarte sporit, fiind printre puținele comunități religioase din Danemarca ce au ales să își continue activitatea.

 Așteptăm să vedem dacă se vor ivi noi directive ale autorităților. Vom gestiona situația slujbelor din Săptămâna Mare și în special din noaptea pascală în funcție de ultimele actualizări, de aceea, deocamdată, situația fiind foarte volatilă, mai așteptăm.

 Este o situație fără precedent și mulți dintre noi suntem cuprinși de neliniște. Să ne încredințăm în brațele Preaputernicului Dumnezeu și să trăim fiecare slujbă și Liturghie în duhul eshatologic al creștinilor din vechime. 

Cu binecuvântare și îmbrățișare în Domnul,

al Vostru Părinte, Frate și Prieten în Hristos,

fierbinte rugător pentru Voi,

Episcopul MacarieDuminica Ortodoxiei

Mesaje duminicale Posted on Fri, March 06, 2020 15:57:59

Dragii mei

Sărbătoarea Duminicii Ortodoxiei, prima Duminică din Postul Mare  este pentru noi biruinţa dreptei credințe  asupra tuturor rătăcirilor şi  nădejdea că Dumnezeu va păstra în noi chipul Său Cel Sfânt. Să păzim cu dragoste de Dumnezeu rânduiala Sfântului şi Marelui Post, căutând prin fapte bune să cinstim chipul lui Dumnezeu în aproapele nostru.

Vă aștept la Sfânta Liturghie,

Cu pace și binecuvântare,

pr.Cristian SilviuDuminica a 34-a după Rusalii Fiul Risipitor

Mesaje duminicale Posted on Sat, February 15, 2020 04:50:41

Zis-a Domnul pilda aceasta: Un om avea doi fii. Şi a zis cel mai tânăr dintre ei tatălui său: Tată, dă-mi partea ce mi se cuvine din avere. Atunci el le-a împărţit averea. Dar nu după multe zile, adunând toate, fiul cel mai tânăr s-a dus într-o ţară depărtată şi acolo şi-a risipit averea trăind în desfrânări. Şi, după ce a cheltuit totul, s-a făcut foamete mare în ţara aceea şi el a început să ducă lipsă. Şi, ducându-se, s-a alipit el de unul din locuitorii acelei ţări şi acesta l-a trimis la ţarinile sale să pască porcii. Şi dorea să-şi sature pântecele din roşcovele pe care le mâncau porcii, însă nimeni nu-i dădea. Dar, venindu-şi în sine, a zis: Câţi argaţi ai tatălui meu sunt îndestulaţi de pâine, iar eu pier aici de foame! Sculându-mă, mă voi duce la tatăl meu şi-i voi spune: Tată, am greşit la cer şi înaintea ta; nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argaţii tăi. Şi, ridicându-se, a venit la tatăl său. Dar, încă departe fiind el, l-a văzut tatăl său şi i s-a făcut milă şi, alergând, a căzut pe grumazul lui şi l-a sărutat. Atunci i-a zis fiul: Tată, am greşit la cer şi înaintea ta şi nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Iar tatăl a zis către slugile sale: Aduceţi degrabă haina lui cea dintâi şi-l îmbrăcaţi şi daţi inel în mâna lui şi încălţăminte în picioarele lui; apoi, aducând viţelul cel îngrăşat, înjunghiaţi-l, ca, mâncând, să ne veselim, căci acest fiu al meu mort era şi a înviat, pierdut era şi s-a aflat. Şi au început să se veselească. Iar fiul cel mare era la ţarină. Când a venit şi s-a apropiat de casă, a auzit cântece şi jocuri. Atunci, chemând la sine pe una dintre slugi, a întrebat ce înseamnă acestea. Iar ea i-a spus: Fratele tău a venit şi tatăl tău a înjunghiat viţelul cel îngrăşat, pentru că l-a primit sănătos. Şi el s-a mâniat şi nu voia să intre; dar tatăl lui, ieşind, îl ruga. Însă el, răspunzând, a zis tatălui său: Iată, de atâţia ani îţi slujesc şi niciodată n-am călcat porunca ta. Şi mie niciodată nu mi-ai dat un ied, ca să mă veselesc cu prietenii mei. Dar când a venit acest fiu al tău, care ţi-a mâncat averea cu desfrânatele, ai înjunghiat pentru el viţelul cel îngrăşat. Tatăl însă i-a zis: Fiule, tu totdeauna eşti cu mine şi toate ale mele ale tale sunt. Trebuia însă să ne veselim şi să ne bucurăm, căci fratele tău acesta mort era şi a înviat, pierdut era şi s-a aflat. (Luca 15, 11-32)

Duminica a 34-a după Rusalii Fiul Risipitor

Dragii mei,

Ca mesaj al pildei Fiului Risipitor, ne oprim doar la o singură scenă, aceea a tatălui așteptând. Pilda ne spune că, încă departe fiind, tatăl său l‑a văzut, i se face milă de el şi alergând, a căzut pe grumazul lui şi l‑a sărutat (Lc. 15, 20). Întregul dinamism al acțiunii este compus din prezența a 5 verbe: l‑a văzut, i s‑a făcut milă, a alergat, a căzut și l‑a sărutat. Întrebarea care se pune în acest context este următoarea: oare tatăl din Evanghelie nu s‑a mai întors acasă din locul de unde, odinioară, s‑a despărţit de copilul lui?Presupunem că‑l va fi condus până pe dealul din faţa casei sau poate până pe colina care se găsea, undeva, la marginea domeniului său. Nu ştim dacă, acolo, nu va fi încercat să îl oprească. Așadar, să nu se fi mai întors acasă? Să fi rămas ţintuit locului aceluia, zile și luni? Nu, cu siguranţă, n‑a rămas acolo! Poate că nici nu a plecat deloc de‑acasă?Și‑atunci: cum de l‑a văzut că vine? De unde va fi știut că fiul său se întoarce? A rămas el, oare, tot timpul cu privirea agățată de zarea îndepărtată, de unde aştepta, în fiecare clipă, să‑și zărească copilul rătăcit întor­cându‑se acasă? Nu știm.Dar, ca să înțelegem atitudinea lui, trebuie să spunem că tatăl din această scenă este Părintele Ceresc. El îl așteaptă pe cel păcătos, nu din clipa în care acesta s‑a hotărât să se întoarcă, ci din clipa în care s‑a despărţit de El, prin păcat! Gesturile Tatălui din Evanghelie sunt sugestive în acest sens: El este acela care aleargă înaintea copilului, îi cade pe gât, îl sărută şi, foarte important, nu‑l umileşte, reproșându‑i ceva. Ba, mai mult: nici nu‑l lasă să se umilească mai mult decât era. Tatălui îi sunt suficiente suferinţa fiului și căința lui.

Aplicând parabola la noi înșine, putem spune că, într‑un fel sau altul, toţi suntem nişte fii risipitori. Dacă ne întoarcem în viaţa noastră, şi nu foarte îndepărtată, vom descoperi, cu sigu­ranță, acolo, undeva, un fiu risipitor: fie risipind averea Părintelui Ceresc, adică darurile cu care am fost înzestraţi, fie risipind dragostea, încrederea şi bucuria părinţilor noștri. Dar atât Tatăl Cel ceresc, cât și părinții pămân­tești ne aşteaptă `acasă” nu din clipa în care ne‑am hotărât să ne întoarcem, ci din clipa în care ne‑am despărțit de ei, greșindu‑le. Şi dacă ne aşteaptă, înseamnă că toţi putem să fim și iertaţi. Îmi amintesc că la această Evanghelie fostul Mitropolit Bartolomeu, vorbind despre diferenţa dintre dor şi dorinţă, spunea că este foarte important ca atunci când eşti pe culmi să nu ameţeşti, iar când eşti în prăpastie să nu deznădăjduieşti. Eu încă nu am cunoscut un om care fiind pe culmi să nu fi ameţit, după cum nici unul care ajungând în prăpastie să nu fi deznădăjduit.Ceea ce este însă important și pentru unul, și pentru altul este că pe cel „amețit”, de pe culmi, mâna Tatălui Ceresc îl poate prinde dacă e în pericol să se rostogolească, iar cel din prăpastie să știe că nu există abis atât de adânc încât mâna salvatoare a Tatălui să nu ajungă și la el. Într‑adevăr, prăpastia căderii e adâncă! Dar și mila Tatălui e la fel de „adâncă”!

Așadar, iubirea lui Dumnezeu, oricât de mare este, și în oricâte daruri s‑ar revărsa față de cel păcătos, nu e niciodată o risipă!Și‑atunci, titlul pe care l‑am dat acestei pilde, „ne‑risipa” iubirii Tatălui pentru doi fii risipitori, devine mai mult decât un titlu! Devine o mărturisire!Amin.

Vă aștept la Sfânta Liturghie 

în biserica noastră dragă,

Cu pace și binecuvântare, 

pr.Cristian SilviuNext »