Despre iubirea vrăjmașilor

Zis-a Domnul: precum voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi şi voi lor tot aşa. Pentru că dacă iubiţi pe cei ce vă iubesc, ce mulţumire puteţi avea? Doar şi păcătoşii iubesc pe cei care-i iubesc pe dânşii. Şi, dacă faceţi bine celor care vă fac vouă bine, ce mulţumire puteţi avea? Doar şi păcătoşii acelaşi lucru fac. Şi, dacă împrumutaţi pe cineva de la care nădăjduiţi să luaţi, ce mulţumire puteţi avea? Doar şi păcătoşii dau cu împrumut păcătoşilor, ca să primească înapoi întocmai. Voi însă iubiţi pe vrăjmaşii voştri, să faceţi binele, şi să daţi cu împrumut fără să nădăjduiţi nimic în schimb, şi atunci răsplata voastră va fi multă, şi voi veţi fi fiii Celui prea Înalt; pentru că El este bun şi cu cei nemulţumitori şi cu cei răi. Aşadar fiţi milostivi, precum şi Tatăl vostru milostiv este. Ev. Luca 6, 31-36

Dragii mei
Vrăjmaşii cei mai periculoşi nu sunt ai noştri, personali, ci ai Bisericii, ai neamului, ai familiei noastre. Sunt vrăjmaşii care periclitează viitorul copiilor. Pe aceştia nu-i cunoaştem, poate cu numele, dar le simţim prezenţa. Subminează economia ţării, subminează moralitatea ţării, subminează credinţa noastră ortodoxă. Lucrează subteran, asiduu, nu-şi dau răgaz. Aceştia sunt vrăjmaşii care trebuie să ne preocupe. Şi, totuşi, trebuie să-i iubim! O să întrebe cineva, cum să-i iubesc pe cei care îmi subminează ţara, neamul, biserica şi credinţa, familia? Cum să-i iubesc? Îi iubesc pentru că altfel nu urmez pilda Mântuitorului, dar cum îi iubesc asta e problema.
Sfântul Apostol Pavel zice aşa în Epistola către Romani capitolul 12, versetul 20: „Dacă vrăjmaşul tău este flămând, dă-i de mâncare; dacă îi este sete dă-i să bea, căci, făcând aceasta vei grămădi cărbuni de foc pe capul lui.”
Cum adică „vei grămădi cărbuni de foc”? Sfântul Grigorie Teologul aşa tâlcuieşte: „Cărbuni aprinşi pe capul vrăjmaşului înseamnă aprinderea gândurilor lui spre Dumnezeu şi spre bine”.
vrăjmaşii neamului ca și vrăjmaşii personali, nu au o gândire sănătoasă, sunt înrăiţi, sunt în stăpânirea diavolului, izvorul bolilor de tot felul de aceea, credem că printre cele mai inteligente lucruri pe care le putem face pentru ei este să ne rugăm pentru sănătatea lor, că sănătoşi fiind ei, vor gândi altfel şi în consecinţă, ne va fi şi nouă mai bine.
De aceea, încheiem rugându-ne: „Doamne, dă-le sănătate vrăjmaşilor noştri!”. Amin.
Vă aștept la Sfânta Liturghie,
Cu pace și binecuvântare,
pr.Cristian Silviu