Blog Image

preluat de pe blogul parohiei

Duminica a 29-a după Rusalii- a celor zece leproși

Mesaje duminicale Posted on Sat, January 18, 2020 11:06:57


Dragii mei

Sfanta Evanghelie din Duminica a 29-a dupa Rusalii, numita si Evanghelia celor zece leproși, este plina de invataturi duhovnicesti pentru modul nostru de a ne comporta față de Dumnezeu și față de semenii nostri, când primim o binefacere de la Dumnezeu prin oameni. Evanghelia de astăzi ne arată că Mantuitorul Iisus Hristos S-a intalnit cu zece leproși excluși din comunitate, care stăteau departe de oameni și nu se atingeau de semenii lor, deoarece boala lor era una grea și se putea transmite usor. Oamenii leprosi în Vechiul Testament aveau un regim special de izolare față de oamenii sănătoși, întrucat boala aceasta provoca descompunerea lor treptată, prin căderea unor părți din corpul lor, desi erau înca vii, iar boala era socotita incurabilă, de nevindecat. Fiind izolați, leproșii sufereau foarte mult de singurătate și de umilire, având obligația de a spune: ‘necurat, necurat‘, ca ceilalți oameni să nu se apropie de ei. Dacă totuși unii se vindecau printr-o minune, datorită milostivirii Lui Dumnezeu și a credinței lor puternice, atunci cei vindecați aveau obligația de a merge si a se arata preoților. De ce? Pentru că preotul avea cunostințe precise privind semnele manifestarii bolii, el putea stabili dacă boala este lepră cu adevărat sau altă afectiune și dacă vindecarea de lepra era una certă. Așadar, lepra, ca boală profund degradantă pentru ființa umană, aducea, pe langă suferință fizică, și una sufletească, produsă de teama unei morți lente și de tristețea izolării sau a excluderii din comunitate a celor care erau bolnavi de lepră.

Din Sfânta Evanghelie înțelegem că Domnul Iisus Hristos împlinește Legea mozaică și respectă libertatea oamenilor iar recunoștința este starea  de smerenie și sănătate a sufletului. Când omul nu mulțumește pentru binefacerile primite, decade spiritual și se dezumanizează. Prin mulțumire sau recunoștință creștem duhovnicește în relație cu Dumnezeu și cu semenii.

În concluzie, în această Duminică suntem chemați să arătăm recunoștință, să aducem rugăciuni de mulțumire Preasfintei Treimi pentru darul vieții, pentru sănătate și pentru tot ajutorul primit în viață. Mai precis, Evanghelia de astăzi ne cheamă să mulțumim părinților după trup, care ne-au crescut, educatorilor, învățătorilor, profesorilor și duhovnicilor care ne-au format intelectual și duhovnicește, celor care ne-au ajutat în vreme de boală, celor care ne-au întărit când eram slabi. Cu alte cuvinte, să mulțumim tuturor celor care prin cuvânt și fapta ne transmit binecuvântarea și iubirea lui Dumnezeu pentru noi, spre slavă lui Dumnezeu și mântuirea noastră. Amin!

Vă aștept la Sfânta Liturghie

în biserica din Naerbo,

Cu pace și binecuvântare,

pr.Cristian SilviuDuminica Ajunului Botezului Domnului

Evenimente, Mesaje duminicale Posted on Sat, January 04, 2020 13:04:18

Dragii mei,

Așa cum este rânduiala ortodoxă, înainte și după Praznicul Botezului Domnului (5/6 ianuarie) preotul este dator să stropească cu Agheazma Mare casele credincioșilor.  De aceea vă rog, ca și în anii precedenți să-mi comunicați pe această adresă de e-mail, SMS la 96674994 sau whats-up dacă doriți să primiți Boboteaza  săptămâna aceasta, seara după ora 17.00,  și până marți14.01 inclusiv.Vă doresc un an binecuvântat tuturor!

” Dacă ajunul Bobotezei va cădea de luni până vineri inclusiv rânduiala bisericească prevede post aspru sau chiar negru. Se ajunează până la ceasul al 9-lea,(orele15-16) după care se consumă doar fructe și legume uscate ori fierte, fără untdelemn. Dacă ajunul va cădea în zi de sâmbătă ori duminică, atunci nu se mai face ajunare totală, ci, după Sfânta Liturghie și slujba Aghesmei Mari se pot consuma bucate gătite și cu untdelemn.”

 Anul acesta Ajunul Botezului Domnului cade Duminica deci vom ajuna (posti) cât stăm la Sfânta Liturghie după care vom lua Agheasma Mare și apoi vom mânca până seara mâncăruri gătite de post cu untdelemn (ulei)

Vă aștept cu drag mâine la biserica din Nærbø,

LA MULȚI ANI TUTUROR!

Cu pace și binecuvântare,

pr.Cristian SilviuDuminica după Nașterea Domnului

Mesaje duminicale Posted on Sat, December 28, 2019 22:33:03

După plecarea magilor, iată îngerul Domnului se arătă în vis lui Iosif, zicând: Scoală-te, ia Pruncul şi pe Mama Sa, fugi în Egipt şi stai acolo până ce-ţi voi spune, fiindcă Irod va căuta Pruncul ca să-L omoare. Iar el, sculându-se, a luat noaptea Pruncul şi pe Mama Sa şi au plecat în Egipt. Şi au stat acolo până la moartea lui Irod, ca să se împlinească cuvântul spus de Domnul prin prorocul: «Din Egipt am chemat pe Fiul Meu». Iar când Irod a văzut că a fost amăgit de magi, s-a mâniat foarte tare şi, trimiţând, a ucis pe toţi pruncii care erau în Betleem şi în toate hotarele lui, de doi ani şi mai în jos, după timpul pe care îl aflase de la magi. Atunci s-a împlinit ceea ce se spusese prin Ieremia Prorocul: «Glas în Rama s-a auzit, plângere şi tânguire multă; Rahela îşi plânge copiii şi nu voieşte să fie mângâiată, pentru că ei nu mai sunt». După moartea lui Irod, iată că îngerul Domnului s-a arătat în vis lui Iosif, în Egipt, şi i-a zis: Scoală-te, ia Pruncul şi pe Mama Sa şi mergi în pământul lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia viaţa Pruncului. Iosif, sculându-se, a luat Pruncul şi pe Mama Sa şi au venit în pământul lui Israel. Dar auzind că domneşte Arhelau în Iudeea, în locul lui Irod, tatăl său, Iosif s-a temut să meargă acolo şi, luând poruncă în vis, s-a dus în părţile Galileei. Şi, venind, a locuit în oraşul numit Nazaret, ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin proroci, că Nazarinean Se va chema.  (Matei 2,13-23)

Dragii mei

Sfânta Evanghelie din Duminica aceasta ne arată că binecuvântarea Lui Dumnezeu se manifestăacolo unde familia este unită și luptă împreună împotriva relelor și primejdiilor din viaţa ei, pentrua păstra și cultiva darul sfânt al vieţii pământești dăruite de Dumnezeu, spre a se pregăti în aceasta viaţă pentru dobândirea vieţii veșnice cerești

Așadar, să ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos, Maicii Domnului și tuturor sfinţilor să ocrotească familia, să ocrotească și să înmulţească iubirea soţilor întreolaltă, iubirea copiilor fata de părinţi și a părinţilor faţă de copii, ca toţi să simtă că Nașterea Mântuitorului IisusHristos este o binecuvântare pentru întreg neamul omenesc și că în familia credincioasă se pregateste mântuirea omului.

Vă aștept cu drag la Sfânta Liturghie în biserica din Nærbø.Cu pace și binecuvântare,

Așadar, să ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos, Maicii Domnului și tuturor sfinţilor să

pr. Cristian SilviuDuminica a 28-a după Rusalii A Sfinților strămoși

Mesaje duminicale Posted on Sat, December 14, 2019 07:15:19


Zis-a Domnul pilda aceasta: Un om oarecare a făcut cină mare şi a chemat pe mulţi; şi a trimis la ceasul cinei pe slujitorul său ca să spună celor chemaţi: Veniţi, că, iată, toate sunt gata! Şi au început toţi, câte unul, să-şi ceară iertare. Cel dintâi i-a zis: Am cumpărat un ogor şi trebuie să ies ca să-l văd; te rog, iartă-mă. Şi altul a zis: Cinci perechi de boi am cumpărat şi mă duc să-i încerc; te rog, iartă-mă. Al treilea a zis: Femeie mi-am luat şi de aceea nu pot veni. Şi, întorcându-se, slujitorul a spus stăpânului său acestea. Atunci, mâniindu-se, stăpânul casei a zis: Ieşi îndată în pieţele şi uliţele cetăţii, şi pe săraci şi pe neputincioşi, şi pe orbi şi pe şchiopi adu-i aici. Şi slujitorul a zis: Doamne, s-a făcut precum ai poruncit, şi tot mai este loc. Şi a zis stăpânul către slujitor: Ieşi la drumuri şi la garduri şi sileşte-i să intre, ca să mi se umple casa, căci zic vouă: Nici unul din bărbaţii aceia care au fost chemaţi nu va gusta din cina mea.(luca 14, 16-24)

Dragii mei

Sfânta Evanghelie din Duminica a 28-a după Rusalii care prezintă Pilda celor poftiți la cină arată în chip tainic cum Dumnezeu cheamă pe toți oamenii la mântuire, deoarece voiește ca “toți oamenii să se mântuiască și la cunoștință adevărului să vină” (I Timotei 2, 4). De asemenea, ea ne arată și că oamenii au libertatea de a răspunde sau nu acestei chemări. Așadar, Evanghelia din Duminica aceasta este într-un fel Evanghelia tainei libertății omului, dar și a libertății lui Dumnezeu. Omul are libertatea de a spune “da” sau “nu” Lui Dumnezeu când îl cheamă la mântuire și viață veșnică. Însă cine nu răspunde pozitiv la invitația de-a veni la Cina cea de Taină, la ospățul iubirii milostive și darnice a lui Dumnezeu, acela pierde bucuria de a fi veșnic împreună cu Domnul casei cerești. Comentând cuvintele Mântuitorului “mulți chemați, dar puțini aleși” (Matei 22, 14), Sfântul Grigorie de Nyssa spune că toți oamenii sunt chemați la mântuire, dar sunt puțini aleși, pentru că puțini oameni răspund chemării Lui Dumnezeu.

Libertatea lui Hristos ca libertate de comuniune este izvorul de putere care întărește haric libertatea creștinului. În acest sens, intreaga viață a creștinului este o luptă cu egoismul, pentru a dobândi libertatea duhovnicească de a împlini porunca iubirii față de Dumnezeu și față de aproapele, chiar și în mijlocul unor dificultăți.

Vă aștept la Sfânta Liturghie în Biserică de la Nærbø

Cu pace și binecuvântare,

pr. Cristian SilviuDUMINICA A 30-A DUPĂ RUSALII

Mesaje duminicale Posted on Sat, November 23, 2019 12:13:59

TÂNĂRUL BOGAT-DESPRE PĂZIREA PORUNCILOR

“In vremea aceea, un om oarecare s-a apropiat de Iisus si L-a intrebat, zicand: Bunule Invatator, ce sa fac ca sa mostenesc viata de veci? Iar Iisus i-a zis: Pentru ce Ma numesti bun? Nimeni nu este bun, decat singur Dumnezeu. Stii poruncile: “Sa nu savarsesti adulter, sa nu ucizi, sa nu furi, sa nu marturisesti stramb, cinsteste pe tatal tau si pe mama ta”. Iar el a zis: Toate acestea le-am pazit din tineretile mele. Auzind, Iisus i-a zis: Inca una iti lipseste: Vinde toate cate ai si le imparte saracilor si vei avea comoara in ceruri; si vino de urmeaza Mie. Iar el, auzind acestea, s-a intristat, caci era foarte bogat. Si, vazandu-l intristat, Iisus a zis: Cat de greu vor intra cei ce au averi in Imparatia lui Dumnezeu! Ca mai lesne este a trece camila prin urechile acului decat sa intre bogatul in Imparatia lui Dumnezeu. Zis-au cei ce ascultau: Si cine poate sa se mantuiasca? Iar El a zis: Cele ce sunt cu neputinta la oameni sunt cu putinta la Dumnezeu.” (Luca 18, 18-27)

Dragii mei

Tânărul dregator bogat din Duminica aceasta Îi adreseaza Mântuitorului Iisus Hristos întrebarea cea mai serioasă a vieții omului pe pămant: “ce să fac ca să moștenesc viața de veci?” . Atenția Lui Iisus față de acest dregător arată cât de mult prețuiește El tinerii care caută desăvârșirea spirituală. Tineretea este perioada cea mai dinamica si sensibila a vietii, in care omul cauta idealul vietii, fiind dornic de cunoastere si comuniune sincera, dar si capabil de bunatate jertfelnica. Tinerețea este timpul căutării, al orientării spre adevăr, bine și frumos, timpul idealurilor entuziaste, dar totodată ea poate fi și timpul multor ispite, primejdii si rătăciri sau căderi. Din nefericire, astăzi sunt mulți tineri deznădăjduiți sau dezorientați, mai ales pentru că viața în societate se degradează, devine tot mai individualistă si confuză.

Să ne creștem copiii în ascultare de Dumnezeu. Asta spun toți duhovnicii. E de datoria noastră. Nu este un curs facultativ, ci este criteriu la judecata finală. Este speranța viitoarelor binecuvantari. Îl iubim atat de mult pe Dumnezeu, încât ne străduim să Îi facem zi de zi publicitate favorabilă. Nu că El ar avea nevoie, ci pentru răspandirea mesajului printre toți sărmanii și necajiții. Daca Iisus Se identifică cu fiecare muribund, noi Îl putem contrazice?! Îl iubim, pentru ca și alții să ajunga să Îl iubească. Ce îi invățăm pe copii, muzică iefină și șmecherii, ultimele tertipuri în hoție?! Sau îi deprindem cu psalmii și cinstea, cu străduința pentru agonisirea vesniciei!

“vinde toate cate ai si le imparte saracilor, si vei avea comoara in ceruri”Sfantul Ioan Gura de Aur, interpreteaza aceste cuvinte astfel: “Pentru ca era vorba de averi, Hristos l-a sfatuit sa se lipseasca de toate; dar ii arata ca nu i se voi lua averile, ci se vor adauga altele la acelea pe care le are si ca are sa primeasca mai mult decat i-a poruncit sa dea”.

Vă aștept la Sfănta Liturghie la biserica din Nærbø

Cu pace și binecuvântare,

pr. Cristian SilviuNext »